HomeAktuale

Vendimet që u sollën nga Këshilli Komunal në Preshevë

Njoftim nga faqja zyrtare e komunës së Preshevës: Mbledhja e X-të me radhë e Këshillit Komunal, e kryesuar nga kryetari Shqiprim Arifi Në Re

Deputeti Bajrami pritet nga shefi i OSBE-së në Serbi
Pajaziti: Kujt dhe sa milionë dinarë borxhe u fali Komunalia?
Vaksinimi për komunë të Bujanocit tek fakulteti ekonomik

Njoftim nga faqja zyrtare e komunës së Preshevës:

Mbledhja e X-të me radhë e Këshillit Komunal, e kryesuar nga kryetari Shqiprim Arifi

Në Rend Dite, u shqyrtuan propozimet dhe u miratuan vendimet: ⬇️

– Miratim i propozim vendimit për kryerjen e veprimtarive Zoohigjienike

– Propozim Plani i Veprimit për Mbrojtjen e Mjedisit për Komunën e Preshevës (2022 – 2028)

– Propozim Aktvendim mbi shfrytëzimin e Rezervës Buxhetore

– Caktimi i Ekipit Punues për Përpilimin e Buxhetit, për vitin 2023

– Propozim-vendim për Përvetësimin e tokës ndërtimore nga R. e Serbisë, në pronë të Komunës së Preshevës – Zona Industriale

– Shqyrtimi dhe miratimi i vendimit mbi Rebalansin e II-të, të buxhetit të Komunës së Preshevës

COMMENTS