Donatorët

Komuna e Bujanocit

Komuna e Preshevës

Komuna e Surdulicës

Ministria për Kulturë dhe Informim

Kabineti i Ministrit për Zhvillim të Komunave të pazhvilluara