HomeNë fokus

Zbrazjet e mëdha të Luginës

Shekulli 20 Vitet ’50: Shpërngulja për në Turqi Vitet ’70: Migrimi i parë për punë në botën e jashtme, kryesisht Gjermani Vitet ’80: Mi

Taipi largohet nga Skënderbeu
Kamberi në Parlament shtron çështjen e varrezave masive dhe pasivizimit të adresave
Bujanoci me kryeshef të ri të administratës lokale, me komision të ri për projekte nga sporti, me xhirollogari të re devizore….

Shekulli 20

  • Vitet ’50: Shpërngulja për në Turqi
  • Vitet ’70: Migrimi i parë për punë në botën e jashtme, kryesisht Gjermani
  • Vitet ’80: Migrimi për punë sezonale në Zvicër
  • Vitet ’90: Ikja masive e të rinjëve në perëndim për t’i ikur shërbimit ushtarak, periudha e azilantëve;
  • Vitet ’90: Nisja e bashkimeve familjare në Perëndim, shkuarja e bashkëshorteve dhe fëmijëve
  • Vitet ’90: Fillimi i martesave të interesit, „me viza“
  • Viti 1999: Periudha e luftës dhe pas saj: Migrimi drejt SHBA-së dhe Kanadës

 

Shekulli 21

 

-Vitet 2000-2010: Vazhdimi masiv i martesave „me viza“

-Vitet 2010-2011: Periudha pas heqjes së vizave nga BE: Azilkërkimi-kryesisht migrimi drejt Belgjikës dhe Francës

-Viti 2019: Lehtësimi i procedurave të punës: Migrimi drejt Gjermanisë

-Viti 2021: Migrimi masiv drejt Gjermanisë

COMMENTS