HomeShoqëri

NJOFTIM PËR SIPËRMARRËSIT DHE START UP BIZNESET PËRFITUESE TË SUBVENCIONEVE

Njoftohen të gjithë sipërmarrësit dhe start up bizneset përfituese të subvencioneve që me qëllim të nënshkrimit të kontratave duhet të sjellin dok

KKSH kërkon monitorim ndërkombëtar të regjistrimit në Medvegjë
“Gulfaten” Ambasadat e Gjermanisë: tash e tutje me short për termin
Paketa për personat me aftësi të kufizuara

Njoftohen të gjithë sipërmarrësit dhe start up bizneset përfituese të subvencioneve që me qëllim të nënshkrimit të kontratave duhet të sjellin dokumentet në vijim:

Për aktivitetet ekzistuese sipërmarrëse

1. Kambial (menica) bosh të nënshkruar dhe të vërtetuar me autorizim të kambialit për përmbushjen e detyrimeve kontraktuale, me klauzolën “pa protestë” në shumën e vlerës së kontratës, me afat vlefshmërie prej 30 ditëve më të gjatë se afati i të komplet detyrimeve të kontraktuara. Përveç kambialit dhe autorizimit të kambialit, sipërmarrësit duhet të dorëzojnë një kopje të kartelës së nënshkrimeve të depozituara nga bankat tregtare. Sipërmarrësi pranon që si pjesë e kontratës te pala e kontraktuar (Komuna e Bujanocit), kambialin e dorëzuar të nënshkruar dhe të vërtetuar bosh për përmbushjen e mirë të detyrimeve kontraktuale me një klauzolë “pa protestë” në shumën e kontratës dhe me një afat vlefshmërie prej 30 ditëve më të gjatë se afati i detyrimeve të kontratës për mospërmbushjes e detyrimeve kontraktuale nga sipërmarrësi.

Për start up sipermarrësit:

1. Vedimin nga ARB (APR) nga regjistri i subjektit afarist

2. Kartela (kartonin) i nënshkrimit të depozituar në bankën tregtare, dhe

3. Kambiali të nënshkruar dhe të vërtetuar bosh me autorizim për rrespektimin e detyrimeve kontraktuale, me klauzolë “pa protestë” në masën e vlerës së kontratës, me afat vlefshmërie 30 ditë më të gjatë se afati i ekzekutimit të komplet detyrimive kontraktuale. Përveç kambialit dhe autorizimit të dhe kambialit, sipërmarrësit duhet të dorëzojnë një kopje të kartelës së nënshkrimeve të depozituara nga bankat tregtare. Sipërmarrësi pranon që pala e kontraktuar (Komuna e Bujanocit) të aktivizojë kambialin e dorëzuar të nënshkruar dhe të vërtetuar bosh për përmbushjen e mirë të detyrimeve kontraktuale me një klauzolë “pa protestë” në masën e kontratës dhe me një periudhë vlefshmërie 30 ditë më të gjatë se afati i detyrimeve të kontratës dhe mospërmbushjes së detyrimeve kontraktore nga sipërmarrësi.
3. Kambial i vetëm i nënshkruar dhe i vërtetuar bosh me autorizim kambial për përmbushjen e detyrimeve kontraktuale, me klauzolë “pa protestë” në masën e vlerës së kontratës, me afat vlefshmërie 30 ditë më të gjatë se afati i ekzekutimit. detyrimin total kontraktor. Përveç autorizimit të kambialit dhe kambialit, sipërmarrësit duhet të dorëzojnë një kopje të kartelës së nënshkrimeve të depozituara. Sipërmarrësi pranon që klienti të aktivizojë kambialin e dorëzuar të nënshkruar dhe të vërtetuar bosh për përmbushjen e mirë të detyrimeve kontraktuale me një klauzolë “pa protestë” në masën e kontratës dhe me një periudhë vlefshmërie 30 ditë më të gjatë se afati i përmbushjes së detyrimeve të kontratës dhe mospërmbushjes së detyrimeve kontraktore nga sipërmarrësi.

COMMENTS