HomeNë fokus

Çfarë ka ndodhur me oraret dhe stafin në shtëpinë e shëndetit?

Gjatë ditës së sotme në rrjetet sociale është publikuar lajmi për shkurtimin e orarit të punës të mjekëve të zgjedhur gjatë ditëve të vikendit der

Ministria Kosovare e Kulturës shpërblen arkitektin nga Bujanoci
YLLKA IMERI DOKTORE E SHKENCAVE TË GJUHËSISË
Ndërroi jetë Hajredin Hyda, telegrame ngushëllimi dhe tubime komemorative gjithandej

Gjatë ditës së sotme në rrjetet sociale është publikuar lajmi për shkurtimin e orarit të punës të mjekëve të zgjedhur gjatë ditëve të vikendit deri në ora 18:00 si dhe për zvogëlimin e stafit mjekësor në ndrrimin e natës në Repartin e Urgjencës pranë shtëpisë së shëndetit në Bujanoc, nga dy në një mjek.

Ky informacion ka shkaktuar reagime si tek punëtorët shëndetësorë, qytetarët, ashtu edhe tek politikanët.

Mjeku specialist i urgjencës, Dr.Bejtulla Ajeti, përmes profilit të tij Facebook, ka kritikuar rradhitjen e re në shtëpinë e shëndetit në Bujanoc duke pohuar se në vend të zgjerimit të kapaciteteve me kuadro po bëhet zvogëlimi i tyre.

„Për këtë lloj të organizimit nuk janë marë për bazë as një këshillë nga mjekët specialist të urgjencës. Me këto veprime të njëanshme dhe jo të drejta vihet në rrezik jeta e qytetarëve tanë“, ka shkruar Ajeti.

Ky postim i Ajetit është përkrahur edhe nga disa kolegë të tij dhe qytetarë të shumtë të cilët përmes komenteve doktorit në fjalë i kanë dhënë mbështetje.

Madje, për situatën e re në shtëpinë e shëndetit janë deklaruar edhe përfaqësuesit politik.

Kryetari i Alternativës për Ndryshim në Bujanoc, Arbër Pajaziti, ka kritikuar pushtetin lokal ngase në prag të miratimit të buxhetit për vitin 2021 nuk ishte përkrahur propozimi i subjektit të tij që në kuadër të „Pakos Emergjente“ të ndahen më shumë mjete për shëndetësi.

„Sot më shumë se çdo gjë tjetër na duhen shërbimet mjekësore, pastaj ndihma ekonomike për bizneset, pastaj na duhet uji e dikur kah pika e 100 na duhet asfallti“, është shprehur ndër të tjera Pajaziti.

Ndërkohë, për të sqaruar më në detaje oraret në shtëpinë e shëndetit, FOLonline ka kontaktuar drejtorëshën e këtij institucioni, dr.Daliborka Pavloviq.

„Zvogëlimi i orareve për mjekët e përzgjedhur deri në ora 18:00 gjatë ditëve të vikendit ka të bëjë direkt me vendimin e Qeverisë dhe i njejti është nëshkruar nga kryeministrja, Ana Bërnabiq „, ka theksuar Pavloviq duke dërguar me shkrim edhe vendimin e Qeverisë.

Kur është në pyetje puna në ndërrimin e natës në repartin e urgjencës, drjtoresha Pavloviq ka pohuar se në vend të dy mjekëve, tani e tutje do të kujdestarojë një mjek duke shtuar se megjithatë, në rast nevoje, një mjek tjetër gjithnjë do të jetë në gjendje gatishmërie.

„Numri i pacientëve në ndërrimin e natës sillet midis 10-20, ndërsa në shumicën e rasteve kemi patur të shënuara orë shtesë andaj është dashur të përqendrohemi për zgjidhje racionale.

Edhe ky vendim përkon me Rregullativën Normative të shtëpisë së shëndetit ku thuhet qartë se në sa pacientë nevojitet një mjek“, ka theksuar dr.Pavloviq.

Ajo ka potencuar se shtëpia e shëndetit po bënë shumë shpenzime kur kihet parasysh angazhimi i stafit në sistemin Covid si dhe vaksinimi në masë i qytetarëve.

Ajo ka siguruar se asnjë pacientë nuk do të pësojë në mungesë të përkujdesjes shëndetësore.

Kujtojmë se shtëpia e shëndetit në Bujanoc është nën kompetencat direkte në ministrisë së shëndetësisë.

Në vazhdim ju sjellim postimet e dr.Bejtulla Ajetit, Arbër Pajazitit si dhe vendimin e Qeverisë së R.së Serbisë lidhur me orarin e mjekëve të zgjedhur.

Postimi i dr.Bejtulla Ajetit

Një lajmërim për banorët e gjithë komunës së Bujanocës.

Nga data 1 mars shërbimi i Urgjencës do të ket 1 mjek në ndrrimin e natës(20:00h -08.00h),deri tash organizimi ka qenë me dy mjek. (Dikujt në hierarkin e Shtëpisë së shëndetit i paska ra në sy se rrogat tona janë më të larta. Kjo ka qenë pasi ndrrimet e natës paguhen më shtrenjët).

Si Komunë me një shtrirje gjeografike mjaft të gjërë,do të hasim në probleme shumë të mëdha kur kemi thirrje të rendit të parë apo te dytë-emergjenca mjekësore. Sepse do duhet të presim mjekun që do jetë në gadishmëri që të mundet ekipa të dalë ne teren.

Për këtë lloj të organizimit nuk janë marë për bazë as një këshillë nga mjekët specialist të urgjencës. Me këto veprime të njëanshme dhe jo të drejta vihet në rrezik jeta e qytetarëve tanë.

Sikur e gjithë kjo nuk mjaftoi,sot miret vendimi i dytë. Gjatë vikendeve mjeku i zgjedhur do të punoj vetëm deri ora 18h. Pas kësaj ore të gjithë banorët e komunës tonë do kenë në dispoziocion vetëm një mjek në shërbimin e urgjencës. Me këto imponime dhe thyerje te urgjencës,janë pasojat e para të centralizimit të sistemit shëndetësor.

Në vend që të zgjidhen problemet me shërbimet specialistike,ku mungon:1. Mjeku internist, 2. Mjeku oftalmolog, 3. Mjeku dermatolog, 4. Shërbimi radiologjikë. Dikush ka dëshirë që shërbimin e urgjencës”nga heronjët e vitit 2020″ ta kthej në humbës te vitit 2021!

Kolegët e mi dhe unë në këtë shërbim jemi munduar në maximum ti dalim zot cdo situate të vështirë që kemi hasur,duke nisur me transportin e të sëmurëve rëndë me Covid 19,si dhe cdo situat që ka kërkuar ndihmën profesionale tonën,kemi qëndruar 24h/7ditë në javë.

Në fund,në vend që të bëhen dy ekipe ditën,dhe dy ekipe natën dhe të rrisim kapacitetin tonë në shërbim të popullatës,dikush bje vendim për shkurtim dhe zvogëlim të numrit të ekipeve,me obligime shtesë edhe të pacientëve nga mjeku i zgjedhur.

Miq të mi ju dëshiroj shëndet të gjithëve,neve edhe pse në numër të reduktuar,do të na keni prap në të njejtin vend.

Postimi i Arbër Pajazitit

Shqetësues lajmi për shkurtimin e shërbimeve shëndetësore në Shtëpinë e Shëndetit në Bujanoc.

Kur u propozua nga këshilltarët e APN-së “Pako emergjente” të futet në buxhetin e Komunës së Bujanocit për vitin 2021, asfallto-dashësit na akuzuan se po bëjmë politikë.

Sot më shumë se çdo gjë tjetër na duhen shërbimet mjekësore, pastaj ndihma ekonomike për bizneset, pastaj na duhet uji e dikur kah pika e 100 na duhet asfallti.

Mos shkoni më larg, për shëndetësi merreni shembull Preshevën.

Vendimi i Qeverisë së R. Serbisë (verzioni në origjinal)

На основу члана 56. став 2. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”, број 25/19) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о радном времену здравствених установа чији је оснивач Република Србија

“Службени гласник РС”, број 6 од 29. јануара 2021.

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се недељни распоред рада, почетак и завршетак радног времена здравствених установа чији је оснивач Република Србија.

Члан 2.

Под радним временом, у смислу, ове одлуке, подразумева се време у коме здравствене установе обављају здравствену делатност.

Члан 3.

Домови здравља радним данима раде од 7.00 до 20.00 часова, а суботом и недељом раде од 8.00 до 18.00 часова.

Послови хитне медицинске помоћи у свим домовима здравља радним данима, суботом, недељом и празником обављају се 24 часа дневно.

Изузетак од става 2. овог члана су Дом здравља Вождовац, Дом здравља Врачар, Дом здравља Звездара, Дом здравља Земун, Дом здравља Нови Београд, Дом здравља Палилула, Дом здравља Раковица, Дом здравља Савски венац, Дом здравља Стари град, Дом здравља Чукарица, Дом здравља Крагујевац и Дом здравља Ниш који раде од 7.00 до 20.00 часова, а суботом и недељом раде од 8.00 до 18.00 часова.

Породилиште у Дому здравља Лазаревац и Дому здравља Прешево, радним данима, суботом, недељом и празником ради 24 часа дневно.

Стационар у Дому здравља Крупањ, Дому здравља Љубовија, Дому здравља Деспотовац, Дому здравља Свилајнац, Дому здравља Бајина Башта, Дому здравља Ивањица, Дому здравља Лучани, Дому здравља Рашка, Дому здравља Александровац, Дому здравља Брус, Дому здравља Куршумлија, Дому здравља Бабушница, Дому здравља Димитровград и Дому здравља Босилеград ради 24 часа дневно.

Члан 4.

Завод за здравствену заштиту студената у Београду и Нишу, радним данима ради од 7.00 до 20.00 часова, а суботом и недељом ради од 8.00 до 18.00 часова.

Стационар у Заводу за здравствену заштиту студената, Београд, радним данима, суботом, недељом и празником ради 24 часа дневно.

Завод за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова, Завод за здравствену заштиту радника Крагујевац и Завод за здравствену заштиту радника Ниш радним данима раде од 7.00 до 20.00 часова, а суботом и недељом раде од 8.00 до 18.00 часова.

Градски завод за ургентну медицину Београд, Завод за ургентну медицину Крагујевац и Завод за ургентну медицину Ниш, радним данима, суботом, недељом и празником ради 24 часа дневно.

Завод за геријатрију и палијативно збрињавање, Београд, радним данима ради од 7.00 до 20.00 часова, а суботом и недељом ради од 7.00 до 15.00 часова.

Завод за денталну медицину Крагујевац, радним данима, суботом недељом и празницима ради 24 часа дневно.

Завод за плућне болести и туберкулозу Београд и Завод за плућне болести и туберкулозу Ниш, радним данима раде од 7.00 до 20.00 часова, а суботом и недељом раде од 7.00 до 13.00 часова.

Градски завод за кожне и венеричне болести, Београд, радним данима ради од 7.00 до 20.00 часова, а суботом и недељом ради од 7.00 до 13.00 часова.

Члан 5.

Стационарне јединице специјалних болница обезбеђују стационарну здравствену заштиту 24 часа дневно, а за потребе болесника који се стационарно лече у овим стационарним јединицама.

Спeцијалистичко-консултативна делатност специјалних болница радним данима обавља се у времену од 7.00 до 20.00 часова.

Пријем и збрињавање болесника у хитним стањима у специјалним болницама обавља се радним данима, суботом, недељом и празницима 24 часа дневно.

Члан 6.

Стационарне јединице општих болница обезбеђују стационарну здравствену заштиту 24 часа дневно, а за потребе болесника који се стационарно лече у овим стационарним јединицама.

Спeцијалистичко-консултативна делатност oпштих болница радним данима обавља се од 7.00 до 20.00 часова.

Пријем и збрињавање болесника у хитним стањима у општим болницама обавља се радним данима, суботом, недељом и празницима 24 часа дневно.

Члан 7.

Радно време домова здравља у здравственим центрима је радним данима од 7.00 до 20.00 часова, а суботом и недељом од 8.00 до 18.00 часова.

Стационарне јединице општих болница у здравственим центрима обезбеђују стационарну здравствену заштиту 24 часа дневно, а за потребе болесника који се стационарно лече у овим стационарним јединицама.

Специјалистичко-консултативна делатност oпштих болница здравствених центара радним данима обавља се од 7.00 до 20.00 часова.

Пријем и збрињавање болесника у хитним стањима у здравственим центрима обавља се радним данима, суботом, недељом и празником 24 часа дневно.

Члан 8.

Стационарне јединице клиника обезбеђују стационарну здравствену заштиту 24 часа дневно, а за потребе болесника који се стационарно лече у овим стационарним јединицама.

Спeцијалистичко-консултативна делатност клиника радним данима обавља се од 7.00 до 20.00 часова.

Пријем и збрињавање болесника у хитним стањима обавља се радним данима, суботом, недељом и празницима 24 часа дневно.

Радно време Клинике за денталну медицину Ниш радним данима је од 7.00 до 20.00 часова. Рад у Служби за максилофацијалну хирургију Клинике за денталну медицину Ниш је радним данима, суботом, недељом и празником 24 часа дневно.

Члан 9.

Стационарне јединице института обезбеђују стационарну здравствену заштиту 24 часа дневно, а за потребе болесника који се стационарно лече у овим стационарним јединицама.

Спeцијалистичко-консултативна делатност института радним данима обавља се од 7.00 до 20.00 часова.

Пријем и збрињавање болесника у хитним стањима обавља се радним данима, суботом, недељом и празницима 24 часа дневно.

Члан 10.

Стационарне јединице клиничко-болничких центара обезбеђују стационарну здравствену заштиту 24 часа дневно, а за потребе болесника који се стационарно лече у овим стационарним јединицама.

Специјалистичко-консултативна делатност клиничко-болничких центара радним данима обавља се од 7.00 до 20.00 часова.

Пријем и збрињавање болесника у хитним стањима обавља се радним данима, суботом, недељом и празницима 24 часа дневно.

Члан 11.

Радно време Универзитетског клиничког центра Србије, Универзитетског клиничког центра Крагујевац и Универзитетског клиничког центра Ниш:

– Ургентни центар и ургентне службе (службе за збрињавање хитних случајева) организоване у клиникама и центрима Универзитетског Клиничког центра отворене су за потребе збрињавања ургентних и хитних стања, раде 24 часа дневно;

– Стационарне јединице Универзитетског клиничког центра обезбеђују стационарну здравствену заштиту 24 часа, сваког дана, а за потребе болесника који се стационарно лече у овим стационарним јединицама;

– Специјалистичко-консултативна делатност (поликлиника) обезбеђује здравствену заштиту сваким радним даном од 7.00 до 20.00 часова;

– Конзилијарно-консултативна служба обезбеђује здравствену заштиту радним данима, суботом, недељом и празницима 24 часа дневно;

– Специјалистичке службе (поликлиничке) организоване у клиникама и центрима Универзитетског клиничког центра обезбеђују здравствену заштиту, из своје делатности, сваким радним даном од 7.30 до 15.30 часова.

Радно време стручних служби утврђује се у времену од 7.30 до 15.30 часова, изузев радних јединица у овим службама чији се рад обавља 24 часа дневно.

Члан 12.

Радно време Института за јавно здравље Србије ,,Др Милан Јовановић Батут” је од 7.30 до 15.30 часова.

За запослене са посебним условима рада:

– У Центру за микробиологију радно време је од 7.00 до 14.00 часова, а једне радне суботе у месецу је од 8.00 до 12.00 часова.

– У Одсеку за пријем узорака Центра за микробиологију радно време је од 7.00 до 15.00 часова.

Радно време Института за јавно здравље Крагујевац је радним данима од 7.00 до 15.00 часова.

Радно време Института за јавно здравље Ниш је радним данима од 7.30 до 15.30 часова. У Центру за микробиологију радно време је од 7.00 до 19.00 часова, а једне радне суботе у месецу радно време је од 8.00 до 12.00 часова.

Радно време Завода за јавно здравље Сремска Митровица, Завода за јавно здравље Шабац, Завода за јавно здравље Ваљево, Завода за јавно здравље Пожаревац, Завода за јавно здравље Ћуприја, Завода за јавно здравље Зајечар, Завода за јавно здравље Чачак, Завода за јавно здравље Краљево, Завода за јавно здравље Нови Пазар, Завода за јавно здравље Крушевац, Завода за јавно здравље Пирот и Завода за јавно здравље Лесковац је од 7.00 до 15.00 часова, а суботом од 7.00 до 13.00 часова.

Радно време Завода за јавно здравље Ужице је радним данима од 7.00 до 15.00 часова. Радно време запослених у Центру за микробиологију и Центру за хигијену и хуману екологију – Одељење за санитарну микробиологију је радним данима од 7.00 до 19.00 часова, а суботом од 7.00 до 14.00 часова.

Радно време Градског завода за јавно здравље Београд је од 6.30 до 21.00 час, а суботом од 7.00 до 13.00 часова.

Радно време Института за трансфузију крви Србије и Завода за трансфузију крви Ниш је радним данима од 7.00 до 22.00 часa, док се дистрибуција крви и продуката крви врши 24 часа дневно.

Радно време Завода за судску медицину Ниш је радним данима од 8.00 до 15.00 часова, а суботом од 8.00 до 12.00 часова.

Радно време Института за медицину рада Србије ,,Др Драгомир Карајовић” je радним данима од 8.00 до 15.00 часова, а у циљу пружања непрекидне здравствене заштите у стационару Института радно време је 24 часа дневно.

Радно време Института за вирусологију, вакцине и серуме ,,Торлак” је радним данима од 8.00 до 16.00 часова.

Радно време Завода за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију ,,Проф. др Цветко Брајовић” је радним данима од 7.00 до 20.00 часова. Стационар у Заводу за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију ,,Проф. др Цветко Брајовић” ради 24 часа дневно.

Завод за биоциде и медицинску екологију радним данима ради од 7.00 до 15.00 часова.

Члан 13.

Здравствене установе дужне су да у оквиру утврђеног недељног распореда рада и радног времена пружају здравствену заштиту радом у једној, две или више смена, у складу са делатношћу здравствене установе, о чему одлуку доноси директор здравствене установе, у складу са законом.

Члан 14.

Здравствене установе дужне су да ускладе своју организацију и рад са одредбама ове одлуке у року од 30 дана од дана њеног ступања на снагу.

Члан 15.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику Републике Србије.”

05 број 130-557/2021

У Београду, 28. јануара 2021. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.

COMMENTS