HomeShoqëri

Thirrje për të diplomuarit e rinj për praktikën profesionale në Beograd

Misioni i OSBE-së në Serbi dhe Ministria për të Drejtat e Njeriut dhe të Pakicave dhe Dialogun Social ofrojnë një mundësi atraktive për të rinjtë

ADSH ka filluar me grumbullimin e nënshkrimeve
Fejtoni: Një tregim serbo-shqiptar: Zoran Xhinxhiq-  Duhet të besojmë te vetja (pjesa 32)
Rikthehet prodhimi i duhanit në Bujanoc

Misioni i OSBE-së në Serbi dhe Ministria për të Drejtat e Njeriut dhe të Pakicave dhe Dialogun Social ofrojnë një mundësi atraktive për të rinjtë nga Serbia jugore dhe jugperëndimore të cilët janë diplomuar së fundmi!

Jemi në kërkim të kandidatëve për programin e praktikës profesionale, i cili është një mundësi për ekspertët e rinj që të punojnë në institucionet shtetërore dhe agjencitë e pavarura në Beograd për një periudhë prej tetë muajsh.

Deri në dhjetë ekspertë të rinj do të përzgjidhen për të marrë pjesë në këtë program.

Afati për paraqitjen e kandidatëve është deri më 15 shtator.

Detajisht për mënyrën e paraqitjes përmes linkut:

bit.ly/OEBSPPP2022

 

COMMENTS