HomeUncategorized

KAKO UNAPREDITI SARADNJU VLASTI, MEDIJA I UDRUŽENJA, KADA SU OSI U PITANJU

Kad kažemo „prepoznatljivost osoba sa invaliditetom u društvu“, mislimo na ulogu medija, vlasti i udruženja. Osobe sa invaliditetom su jako ose

Centri za socijalni rad i OSI
Qasja e personave me aftësi të kufizuar në zyret e ofiçarisë
PROBLEMET E PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA NË RRETHIN E PÇINJËS:

Kad kažemo „prepoznatljivost osoba sa invaliditetom u društvu“, mislimo na ulogu medija, vlasti i udruženja.

Osobe sa invaliditetom su jako osetljjiva i specifična populacija. Osetljivost ima koren u činjenici da invalidnost ova lica čini drugačijim. Činjenica do koje se dolazi istraživanjima i radom na terenu, sa direktnim i indirektnim korisnicima je da ljudi generalno, sve što je drugačije i što izlazi iz okvira opšteg standarda, teško ili nikako ne prihvataju, pa je to najčešće slučaj i sa osobama sa invaliditetom.

Položaj OSI u Pčinjskom okrugu, je prepoznatljiv kao težak, a uloga i odgovornost predstavnika vlasti, medija i udruženja je da sinergijom i zajedničkim naporima, taj položaj učine lakšim.

Glavnu  i noseću ulogu imaju predstanici vlasti, odnosno nadležnih institucija koje su donosioci odluka i koje raspolažu budžetom u najvećem broju situacija.

Predstavnici medija i udruženja jako dobro znaju da sve zavisi od toga kako vlast vidi i prepoznaje položaj OSI u našem regonu, jer svako poboljšanje polođžaja u najvećoj meri, zavisi upravo od vlasti. Od percepcije vlasti u odnosu na probleme sa kojime se OSI susreću, zavisi i način i brzina, kao i mera u kojoj će se neki problem rešiti. Svakom našem građaninu je više nego jasno da vlast donosi i sprovodi zakone i podzakonske akte.

Zbog toga je Udruženje građana Variacion, definisalo preporuke za saradnju vlasti, medija i udruženja:

Mišljenja smo da je saradnja kako udruženja i medija, tako i vlasti imedija u Pčinjskom okrugu solidna, ali to nikako ne znači da ne može da bude bolja. Lokalni medij se uglavnom odazivaju kad su pozvani od udruženja i to kada neki problem ili događaj treba da se medijski proprati, ali isto smatramo da umedijjima koji su pod ingerencijom vlasti i koji dobijaju novac iz budžeta, treba da postoje nedeljni formati, koji će se kontinuirano baviti problemima invalidnosti, na razne teme, uz akcentovanje najrazličitijih problema iz oblasti invalidnosti.

Ljudi sa invaliditetom, ne smeju biti predstavljeni kao „mali“, „marginalizovani“ i „nevidljivi“. Zadatak medija je da javnosti kreira sliku da su i osobe sa invaliditetom ravnopravni građani našeg društva, iako su različiti zbog hendikepa koji posseduju. Takođe jepotrebno medijski podizati svest građana bez invaliditeta o načinu na koji prihvataju OSI kao punopravne članove društvene zajednice. Ne sme sse dozvoliti da OSI budu sporadične vesti u medijima u slučajevima kada se dogodi neki društveno neprihvatljivi  incident ili diskriminacija, već se mora stvarati i kreirati javno mnjenje koje će podizati svest o ravnopravnosti osoba sa invaliditetom i prihvatanja njihove različitosti.

Ovaj tekst ne predstvlja stavove Ministarstva Kulture i informisanja Republike Srbije

COMMENTS