HomePAK-OSI

PROBLEMI OSOBA SA INVALIDITETOM U PČINJSKOM OKRUGU:

PROBLEMI OSOBA SA INVALIDITETOM U PČINJSKOM OKRUGU: Siromaštvo Nezaposlenost Arhitektonske barijerre Problemi u školovanju Predra

Ngjarjet sportive dhe personat me aftësi të kufizuara
Centri za socijalni rad i OSI
PROBLEMET E PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA NË RRETHIN E PÇINJËS:

PROBLEMI OSOBA SA INVALIDITETOM U PČINJSKOM OKRUGU:

 1. Siromaštvo
 2. Nezaposlenost
 3. Arhitektonske barijerre
 4. Problemi u školovanju
 5. Predrasude
 6. Nedovoljna sredstva koja se opredeljuju za OSI

Kada se o zapoškljavanju, odnosno o problemu nezaposlenosti osoba sa invaliditetom govori putem medija, vlast navodi kako je svesna ovog problema i ne negira njegovopostojanje. Naprotiv ističe sse i insistira da država ulaže konkretne napore za smanjenje nezaposlenosti OSI i navode se primeri z prakse gde su takvi problemi, zaista rešeni. Međutim, istina je negde između – nezaposlenost se rešava na sve kraći vremenski period, retko je u pitanju stalni radni odnos, a OSI bez asistenta najčešće i dalje ostaju u zimskom periodu, kad im jepomioć majpotrebnija, dok su uslovi da neko dobije personalnog asistenta, sve rigorozniji iz godine u godinu.

Preporuke za podizanje svesti o zapošljavanju osoba sa invaliditetom:

 • Povećati budžet za subvencije i olakšice poslodavcima koji zaposle lice sa invaliditetom i u isto vreme pojačati kontrolu kako bi se sprečile zloupotrebe lica invaliditom čime se oštećuje budžet.
 • Organizovati sastanke predstavnika lokalne samouprave zadužene za privredu sa privatnim preduzenicima i udruženjima OSI, gde će se predstavitipotrebe i jednih i drugih i u direktnom kontaktu smanjiti predrasude barijere koje postoje.
 • Na kvartalnom nivou organizovati nagrade od strane lokalnih samouprava u Pčinjskkom okrugu, za preduzeće koja su zaposlila najveći broj osoba sa invaliditetom.
 • Posvetiti više prostora u javnosti zapošljavanju osoba sa invaliditetom od strane privatnih preduzetnika, vlasnika malih i srednjih preduzeća i alično. Snimati iemitovati priloge i emisije o takvim preduzećima.
 • Predložiti Nacconalnoj službi za zapošljavnaje, da se u okviru projekata zaprekvalifikaciju i usavršavanje, uvrsee projekti koji bi mogli osposobiti osobe sa invaliditetom za obavljanje određenih delatnosti (u skladu sa njihovim hendikepom)
 • Organizovati seminare gde će se Rditi na podizanju svesti donosioca odluka i boljeg razumevanja problema OSI, kao i neophodnost personalnog asistenta u slučajevina gde osoba sa invaliditetom nije u stanju da funkcioniše bez pomići i nadzora.
 • Organizovati seminare, trening i edukacije za personalne asistente.

PREPORUKE ZA DIREKTNU POMOĆ OSI OD STRANE LOKALNIH SAMOUPRAVA U PČINJSKOM OKRUGU

Predložiti lokalnoj samoupravi, odnosno donosiocima odluka, da se iz budžeta izdvoje određena sredstva zakkupovinu invalidskih kolica osobama sa invaliditetom koji su primaoci socijalne pomoći, kao i onima koji su bez ili sa primanjima ispod minimalnih.

Ovaj tekst ne predstavlja stavove Ministrstva Kulture i informisanja Republike Srbije

 

COMMENTS