HomePAK-OSI

PAK nuk mund të përzgjedhin librat

Biblioteka e qytetit në Bujanoc është e vendosur në katin e dytë të ndërtesës së shtëpisë së kulturës në këtë qytet. Kjo e vështirëson krejtësi

Zdavstvene usluge za OSI u Preševu
Pargingu për personat me aftësi të kufizuara
Qasja e personave me aftësi të kufizuar në zyret e ofiçarisë

Biblioteka e qytetit në Bujanoc është e vendosur në katin e dytë të ndërtesës së shtëpisë së kulturës në këtë qytet.

Kjo e vështirëson krejtësisht qasjen e personave me aftësi të kufizuar në këtë institucion.

Edhe tek shkallët kryesore për në këtë kat nuk ka stazë për karrocat e PAK kështu që përzgjedhjen e ndonjë libri ata asesi nuk mund ta bëjnë vet.

Ky tekst nuk paraqet qëndrimet e Ministrisë së Kulturës dhe Informimit të Republikës së Serbisë.

COMMENTS