HomeBiznes

Ftesë për pjesëmarrje në punëtori “Drejt punësimit”

  Udruženje građana Variacion Shoqata Qytetare Variacion Trup b.b.17528 Veliki Trnovac E-mail: toni_77i@hotmail.com Tel: 063/1

Çfarë u kërkohet qytetarëve të Bujanocit?
Kamberi në Parlament shtron çështjen e varrezave masive dhe pasivizimit të adresave
Konstituimi i Kuvendit të Serbisë – shqiptarët e Luginës për herë të parë me tre deputetë

 

Udruženje građana Variacion

Shoqata Qytetare Variacion

Trup b.b.17528 Veliki Trnovac

E-mail: toni_77i@hotmail.com

Tel: 063/1682165

 

Poziv

Za učešće na radionici

 

Udruženje gradjana Varicion, realizuje projekat „I ja imam pravo da radim“, koji finansira, Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za unapređenje razvoja nedovoljno razvijenih opština na teritoriji Republike Srbije

Tema projekta je: Zapošljavanje – projekti podrške za zapopšljavanje mladih i teže zapošljivih kategorija stanovništva u privatnom sektoru i mera osnaživanja za samozapošljavanje.

Kroz realizaciju projekta želimo da doprinesemo smanjenju nejednakosti i jačanju marginalizovanih grupa kroz edukacije, koje će im omogućiti bolji položaj na tržištu rada.

 Udruženje gradjana Varicion poziva mlade, nezaposlene osobe sa invaliditetom i mlade nezaposlene žene, da se prijave za radionice „Korak do posla“

Udruženje Varicion, takodje poziva mlade da se prijave za učešće na radionicama za pisanje „Biznis planova“ i upoznavanje sa procedurama za dolaženje do posla.

Svi zainteresovani za pohadjanje radionica mogu da se prijave na mejl: toni_77i@hotmail.com, ili na telefon: +381 63 1682165.

Zainteresovanim kandidatima ćemo poslati prijavu za učešće na radionicama I kriterijume za izbor kandidata.

Prijave se takodje mogu preuzeti u prostorijama udruženja i u Centru za socijalni rad u Bujanovcu.

Rok za prijavu je 20.10.2021. godine

Pet dana po isteku roka za prijavljivanje, kandidati će biti obavešteni o rezultatima.

 

Udruženje građana Variacion

Shoqata Qytetare Variacion

Trup b.b.17528 Veliki Trnovac

E-mail: toni_77i@hotmail.com

Tel: 063/1682165

 

Ftesë

Për pjesëmarrje në punëtori

 

Shoqata e Qytetarëve Varicion  realizon projektin “Edhe unë kam të drejtë të punoj”, i cili financohet nga Kabineti i Ministrit pa portofol i ngarkuar me përmirësimin e zhvillimit të komunave të pazhvilluara në Republikën e Serbisë

Tema e projektit është: Punësimi-projekte mbështetëse për punësimin e kategorive të margjinalizuara dhe të vështira për t’u punësuar në sektorin privat dhe masat e fuqizimit për vetëpunësim.

Përmes realizimit të projektit, ne duam të kontribuojmë në zvogëlimin e pabarazisë dhe forcimin e grupeve të margjinalizuara përmes aftësimit, gjë që do t’u mundësojë atyre një pozicion më të mirë në tregun e punës.

Shoqata e Qytetarëve Varicion fton të rinjtë, të papunët me aftësi të kufizuara dhe gratë e reja të papuna të regjistrohen për aftësimin “Drejt punësimit”.

Shoqata Varicion gjithashtu fton të rinjtë të aplikojnë për pjesëmarrje në punëtori për hartimin e “Planeve të Biznesit” dhe të njihen me procedurat për gjetjen e një pune.

 Të gjithë të interesuarit për të ndjekur punëtoritë mund të aplikojnë me e-mail: toni_77i@hotmail.com, ose me telefon: +381 63 1682165.

 Aplikimin për pjesëmarrje në punëtori dhe kriteret për përzgjedhjen e kandidatëve do t’ua dërgojmë kandidatëve të interesuar.

Aplikimet gjithashtu mund të merren në mjediset e shoqatës si dhe në Qendrën për Punë Sociale në Bujanoc.

Afati i aplikimit është 20 tetori i vitit 2021.

Pesë ditë pas afatit të aplikimit, kandidatët do të njoftohen për rezultatet.

 

COMMENTS


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/folonline/public_html/wp-includes/functions.php on line 4615