HomeShoqëri

Doni të bëheni polic?

Më 24 mars, Ministria e Punëve të Brendshme e R. së Serbisë ka shpallur  konkursin për regjistrimin e 1,400 kandidatëve në Qendrën për Trajnimin T

LR: Bashkëpunojmë vetëm me ata që nuk shkelin marrëveshjet konzesuale
PLP: Gruaja nga Presheva dyshohet se ka vdekur si pasojë e pakujdesisë mjekësore
Pasivizimi i adresave në Luginë: Cakaj kërkon përfshirjen e Këshillit të Evropës

Më 24 mars, Ministria e Punëve të Brendshme e R. së Serbisë ka shpallur  konkursin për regjistrimin e 1,400 kandidatëve në Qendrën për Trajnimin Themelor të Policisë për Trajnim Profesional për të kryer detyrat e zyrtarit policor të uniformuar.

Në mesin e këtyre vendëve 39 kandidatë do t’i takojnë Drejtorisë Policore në Vranjë ( bënë pjesë edhe Bujanoci dhe Presheva )

Për këtë drejtori policore, 5 pjesëmarrës do të regjistrohen për pozicionin e oficerit të policisë, 7 për pozicionin e policit të trafikut, 25 pjesëmarrës për pozicionin e oficerit të policisë kufitare dhe 2 të tjerë për pozicionin e oficerit të policisë për punë në komunitet.

Afati i fundit i aplikimit është data 8 prill.

Kushtet e konkursit mund t’i gjeni në vegëzën e MPB-së:

 

      САОПШТЕЊЕ

 

Министарство унутрашњих послова је 24.марта 2021. године, расписало Конкурс за упис 1.400 полазника у Центар за основну полицијску обуку за стручно оспособљавање за обављање послова и задатака униформисаног полицијског службеника .

Конкурсом су предвиђена радна места – полицајац (480 полазника), саобраћајни полицајац (250 полазника), гранични полицајац (270 полазника) и полицајац за рад у заједници (400 полазника), на подручју Полицијске управе за град Београд и 26 подручних полицијских управа, на који се кандидати могу пријавити до 08.4.2021. године.

Право учешћа на конкурсу има кандидат који испуњава следеће услове:

1) да је држављанин Републике Србије;

2) да има пријављено пребивалиште на територији Републике Србије, најмање једну годину непрекидно пре дана подношења пријаве на конкурс;

3) да има пријављено пребивалиште на територији организационе јединице за коју се расписује конкурс;

4) да нема мање од 18, а више од 24 године старости до дана закључења конкурса;

5) да нема више од 27 година старости до дана закључења конкурса (за кандидате који су свршени студенти Криминалистичко-полицијског универзитета);

6) да има завршено средње образовање и васпитање, у четворогодишњем трајању, или да има завршене основне струковне односно основне академске студије Криминалистичко- полицијског универзитета;

7) да не постоје безбедносне сметње у складу са Законом о полицији;

8) да поседује важећу националну возачку дозволу за управљање моторним возилом “Б” категорије;

9) да испуњава критеријуме здравствене, психолошке и физичке способности, за заснивање радног односа у Министарству унутрашњих послова на радном месту у статусу овлашћених службених лица.

Право учешћа на конкурсу има и лице које похађа завршну годину средње школе у четворогодишњем трајању, уколико уз конкурсну документацију достави потврду школе да похађа завршну годину средњег образовања и васпитања, уз обавезу да најкасније до 15.07.2021. године, Центру за основну полицијску обуку достави оверену фотокопију дипломе о завршеном средњем образовању и васпитању и оверену фотокопију сведочанства за четврти разред средњег образовања и васпитања.

Право учешћа на конкурсу има и лице које не поседује важећу националну возачку дозволу за управљање моторним возилом „Б“ категорије, уколико уз конкурсну документацију достави потврду да је до дана закључења конкурса започело обуку за управљање моторним возилом „Б“ категорије, уз обавезу да  до окончања процеса селекције, Центру за основну полицијску обуку достави оверену фотокопију возачке дозволе „Б“ категорије.

Приликом пријаве на конкурс кандидати имају могућност изјашњења за које ће серадно место оспособљавати – полицајац, собраћајни полицајац, гранични полицајац, полицајац за рад у заједници.

Детаљи о конкурсу се могу наћи на сајту Министарства унутрашњих послова http://www.mup.gov.rs и сајту Центра за основну полицијску обуку http://www.copo.edu.rs.

 

 

 

 

 

 

 

Београд

Број: 389/21

25.3.2021.године

 

 

 

COMMENTS